K vermikompostování se hodí BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad:

  • sáčky od čaje (silikonové tzv. pyramidální pouze obsah)
  • kávové filtry a sedlina
  • banánové slupky, slupky od brambor, cibule a další zeleniny a ovoce
  • zbytky mrkve a kořenové zeleniny, mrkvová nať
  • ohryzky od jablek, shnilá a plesnivá jablka, brambory a jiné
  • zbytky citrusových plodů a zkažené ovoce (pozor na nízké pH)
  • vinné a jiné výlisky
  • vlhké kartony a noviny, trubičky od toaletního papíru, plata od vajec
  • tráva *
  • plevel i s kořeny bez zeminy a kamení *
  • rostlinné zbytky *
  • plesnivé pečivo (ne slané)
  • podestýlka od drobných domácích býložravců a drůbeže (králík, morče, křeček, kur, holub…)
  • použitý kokosový a rašelinový substrát bez obsahu zeminy i s kořeny a stonky *
  • listí *
  • dřevo a větve * (nutné štěpkovat)

* (chemicky neošetřené)

K vermikompostování je z různých důvodů nevhodné:

 • výkaly masožravců (pes, kočka…)
 • lakované (křídové) papíry, papíry znečištěné chemikáliemi
 • chemicky ošetřená tráva a rostlinné zbytky
 • lakované a mořené dřevo, dřevo s hřebíky
 • substrát obsahující anorganické částice (písek, perlit…), zemina, kameny
 • čisté suché papíry a lepenka (vhodnější je recyklovat)
 • zbytky masa, kosti, uhynulá zvířata
 • slané a mastné potraviny
 • tekuté a přemokřené odpady (nutné sušit)
 • staré hadry (až na výjimky)
 • výpalky (zbytky po pálení alkoholu)

poznámka: K vermikompostování lze použít samozřejmě jakýkoli biologicky rozložitelný odpad, včetně odpadu, který je částečně chemicky nebo biologicky znečištěný, pakliže neohrozí na životě žížaly, které jsou poměrně dost odolné. Výsledný produkt (vermikompost) pak ovšem nebude možné použít jako hnojivo např. z důvodu přítomnosti vajíček škrkavek (psí exkrementy,) zasolení (potraviny) nebo zvýšeného výskytu těžkých kovů (barvy). Anorganická hmota (písek) poškozuje trávicí ústrojí žížal a zkracuje jejich život. Na zpracování bioodpadu s velkým podílem zeminy (např. travní drny) je vhodnější naše domácí žížala hnojní.