Prodej žížal po celé ČR

Kompostování je intezifikace přírodního procesu, při kterém se za dostatku vody a kyslíku rozkládají odumřelé organismy zpět na základní sloučeniny, které částečně tvoří živiny pro další život a částečně se skládají do složitých a stabilních humusových komplexů. Kompostování je mimika toho, co se děje všude v přírodě a co je základ života – tedy koloběh života a smrti, který ale postupně zvyšuje bohatství a komplexitu systémů.

Na počátku stojí mateční hornina a Slunce. Mateční hornina je různými vlivy rozrušována a tím dochází k větší dostupnosti živin pro organismy (zejména rostliny). Ty mají úžasnou schopnost krmit se za pomocí sluneční energie vzdušným uhlíkem a zároveň skrze kořeny nasávat vodu a různé živiny z hornin. Po smrti tuto rostlinu začnou zpracovávat spousty druhů mikroorganismů, které tvoří svůj vlastní obří ekosystém. Výsledkem jsou živiny přístupné pro jiné rostliny, ale také zbytkový uhlík, který se nevypaří celý do vzduchu, ale dále slouží jako humus, který poutá vodu a živiny a přispívá k úrodnosti půdy.

Kompostování je tedy vlastně lidská snaha napodobit a urychlit přírodu u nás na zahradě, tak aby byla zahrada úrodná – aby měla vyvážený poměr živin, držela dobře vodu, byla vzdušná, plná prospěšných mikroorganismů, které potlačují patogeny atd. Výsledkem jsou zdravé a odolné rostliny, které nám poskytnou bohatou úrodu plodů, listů nebo květů.

 

Co je to kompost a k čemu nám je

Kompost můžeme také nazvat živý humus. Tato kyprá černá hmota je směsí organických látek a malých živých bytostí, rozkladačů. Bez nich by náš svět, tak jak jej známe, velmi brzy přestal existovat. Kompost v žádném případě není konečný produkt. Po zapravení do půdy se z kompostu postupně (v závislosti na počasí) uvolňují živiny dostupné pro rostliny (proto kompostem prakticky nelze přehnojit, na rozdíl od minerálních hnojiv). To by ale k dlouhodobé půdní úrodnosti nestačilo, část kompostu se totiž promění v komplexní a těžko rozložitelné organické sloučeniny, zvané humus. Humus je základem stability a úrodnosti všech půd světa. Ty nejkvalitnější černozemě Ukrajiny a Severní Ameriky jsou tvořeny právě i více než z 10% humusem.

 

Jak kompost používat

Výhodou kompostu, na rozdíl třeba od hnoje, je jeho stabilita. Ta mu dává poměrně široké použití.

  • Při výsadbě stromů a keřů vykopeme dostatečně velkou jámu a kompost smícháme s původní zeminou, tím zlepšíme její strukturu a poskytneme základní hnojení. Hnojit můžeme i vysazené dřeviny a to buď zarytím a nebo pouhým rozhozením na povrchu (pak ovšem trvá déle, než se živiny dostanou ke kořenům).
  • Pro obdělávanou půdu je ideální každoroční zarytí nebo prokypření kompostem. Nicméně časový rytmus je možno libovolně přizpůsobit.
  • Kompost je také vhodný jako přídavek do substrátu balkonových a domácích květin. Ideální je propustná kombinace zeminy (substrátu), písku a kompostu. Kompost je také vhodné přidat, pokud přesazujeme nebo opět mělce zapravit do truhlíku.